maandag 5 oktober 2015

Kinderuniversiteit…...
Tijdens de Kinderuniversiteit nemen kinderen van 10 t/m 12 jaar plaats in de schoolbanken van de Technische Universiteit Eindhoven om te studeren aan de Kinderuniversiteit. 
Nieuwsgierig??? Voor meer informatie:
https://www.tue.nl/universiteit/tue-junior/activiteiten-buiten-school/kinderuniversiteit/

woensdag 16 september 2015

Start ontmoetingsmomenten 2015/2016

Afgelopen dinsdag zijn we weer gestart met de eerste ontmoetingsmomenten van dit schooljaar. Komende donderdag start de tweede groep in onze nieuwe ruimte op de bagage grond!donderdag 27 augustus 2015

Artikel uit deDNKRS '5 goede redenen voor een plusklas!'

5 goede redenen voor een plusklas!

Marianne van Gelder en Hildi Glastra van Loon – deDNKRS
Regelmatig lezen wij artikelen waarin getwijfeld wordt of een plusklas of verrijkingsklas wel zinvol en effectief is voor hoogbegaafde kinderen. Hieronder 5 goede redenen waarom een hoogbegaafd kind moet deelnemen aan een verrijkingsklas of plusklas:20140925_112234 bijsnij
1. Andere manier van denken
In een verrijkingsklas kunnen hoogbegaafde kinderen inzicht krijgen in hun denkproces. Dit is van belang omdat hun manier van denken verschilt met die van anderen, wat kan leiden tot frustratie of onzekerheid. Denken kan voor slimme kinderen zo ‘flitsend’ snel gaan, dat ze
niet ontdekken hoe het denkproces zich voltrekt. Belangrijk is om juist stil te staan bij de totstandkoming van een antwoord en niet alleen bij de constatering of een antwoord goed is of niet. Hierdoor leert het kind zijn denkproces te verbeteren. Voor denken is tijd nodig, de oplossing moet niet te snel gevonden worden, er moet een soort wrijving ontstaan. Stoeien met de stof is belangrijk om tegen grenzen van het denken en het vermogen van het kind aan te lopen, want juist op zulke momenten wordt er geleerd!

2. Leren leren
Het is belangrijk dat tijdens de lessen in de verrijkingsklas de leerling leert om zijn eigen denk- en leerproces te doorgronden, zodat het kind verantwoordelijk wordt voor het eigen leerproces. De nadruk ligt op het leerproces, het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en niet op het product.

3. Onderpresteren
Bij hoogbegaafde leerlingen is de kans op onderpresteren groot wanneer het onderwijsaanbod te weinig uitdagend is. Een kind kan op verschillende terreinen onderpresteren, zowel op school als thuis. Maar het kan ook voorkomen dat een kind alleen op school onderpresteert. Ouders van deze kinderen krijgen vaak weinig begrip op school. De school ziet de noodzaak voor extra uitdaging niet, omdat het kind in de klas niet laat zien wat het kan. Deze leerlingen kunnen depressief, perfectionistisch of faalangstig worden en kunnen lastig of juist teruggetrokken gedrag gaan vertonen.
Het kind ervaart dat het niet aan de verwachtingen voldoet waardoor een zwak zelfbeeld ontstaat. Hij voelt zich een “loser”, omdat hij anderen teleurstelt, weet dat hij slim is maar laat dit niet zien op school.

4. Leereigenschappen
Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke leereigenschappen die in een verrijkingsklas aan bod komen:
 • hoog leertempo
 • grote leerstappen
 • snel van begrip
 • goed geheugen
 • brede algemene interesse en kennis
 • onderzoekend ingesteld
 • groot analytisch en probleemoplossend vermogen
 • verworven kennis goed kunnen toepassen
 • doorvragen
5. Ontwikkelingsgelijken
Onderzoek wijst uit dat hoogbegaafde kinderen baat hebben bij contacten met ontwikkelingsgelijken (intellectuele ‘peers’, dit zijn niet altijd leeftijdgenoten). Zij kunnen zo een evenwichtig en realistisch zelfbeeld ontwikkelen.
Redenen hiervoor zijn:
 • Als een hoogbegaafde leerling zich meet aan leeftijdgenoten, kan het een vertekend beeld krijgen van de eigen competenties. Dat kan leiden tot faalangst of  juist nonchalant gedrag, ook ten opzichte van het leren.
 • De interesses van een hoogbegaafd kind zijn vaak anders dan van hun leeftijdsgenoten. Dat kan de communicatie belemmeren. In de peercontacten verloopt dit soepeler en dagen kinderen elkaar uit.
 • De peercontacten zijn nodig om effectief te kunnen leren: eigen ideeën, oplossingen en strategieën kunnen worden besproken met andere kinderen die hen begrijpen en net zo snel denken.
 • In een verrijkingsklas leren kinderen omgaan met situaties die aanpassing van hem/haar vragen. Hierdoor kunnen zij ook beter samenwerken met kinderen uit de eigen klas op school.
 • In de plusklas kan meer ingespeeld worden op de interesses van het kind, het aanbod is flexibeler dan in de eigen groep.
 • De mens wil ergens bijhoren. Soms ervaren kinderen voor het eerst dat ze ergens bijhoren in een verrijkingsklas met ontwikkelingsgelijken.
Dus als een kind een of meerdere van de volgende kenmerken heeft, denk dan aan een verrijkingsklas!
 • kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • kinderen die aangetoond hoogbegaafd zijn
 • kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en weinig sociale contacten in de klas, die ontwikkelingsgelijken missen
 • kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben in een groep waar de leerkracht ‘handelingsverlegen’ is
 • kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die zich vervelen, niet graag naar school gaan omdat er ‘weinig of niets te leren valt’
 • kinderen die opvallen door hun bijzondere creatieve oplossingsstrategiën
 • kinderen met een leervoorsprong die een irreëel beeld van zichzelf hebben
 • kinderen waarvan de leerkracht denkt dat ze onder hun niveau presteren
 

donderdag 2 juli 2015

Afscheid donderdaggroep

Weerwolven, QR codes, high teaën......
Een heerlijke ochtend!